Návrh č. 2

Návrh č. 2

Popis projektu

Návrh počítá s možností otáčení linky č. 1 areálem vozovny. Z tohoto důvodu jsou v blízkosti výjezdové brány a dále pak v blízkosti provozní budovy vozovny vyprojektovány tramvajové zastávky. V případě otáčení tramvají ve vlastní smyčce v blízkosti konečné této linky mohou tyto zastávky sloužit pro spoje vyjíždějící z vozovny / zatahující do vozovny.

V návrhu jsou zpracovány 2 brány pro tramvaje – vjezdová brána v blízkosti výstupní zastávky a výjezdová brána v blízkosti nástupní zastávky a dále pak jedna brána pro vjezd a výjezd autobusů. Díky tomuto rozdělení je prakticky vyloučena možnost kolize jednotlivých druhů vozidel a tím zvýšena bezpečnost provozu ve vozovně. Další dvě brány (objízdná stopa, překladiště) jsou pomocné a nebudou pravidelně využívány. U těchto bran není potřeba závory, ale postačí dálkově ovládaná (v případě objízdné stopy posuvná) vrata. Ovládání vrat a závor může být řešeno radiově nebo prostřednictvím kolejových obvodů, příp. kombinací obou těchto způsobů.

Budova staré vozovny slouží pro technickou údržbu tramvají a pro kryté stání převážně obousměrných vozů. Na krajní koleji budovy staré vozovny je vyprojektován mycí rám pro tramvaje. Na budovu staré vozovny navazuje budova traťové údržby o 2 kolejích a sklad. Za budovou skladu se nachází překladiště a rampa pro překládku z/na železniční vozy. Napojení železniční vlečky přímo do tramvajového kolejiště pak navíc umožňuje přímý přejezd železničních vozidel na tramvajovou dráhu bez nutnosti překládky (např. kolejové strojní mechanismy). Umístění překladiště a rampy stranou od běžného provozu umožňuje překládku bez omezení provozu vozovny. Povrch v místě překladiště umožňuje překládku též z/na silniční návěsy, a to bez zvláštního omezení.

Budova nové vozovny slouží pro odstavování především jednosměrných tramvajových vozů a jejich provozní ošetření. Poloha v blízkosti výjezdu umožňuje rychlý výjezd vozů bez jejich zbytečného zdržování.

Na kraji kolejiště jsou vyhrazeny 4 koleje pro dlouhodobě odstavené tramvajové vozy. Tyto koleje jsou kusé a napojené do objízdné stopy, neboť není předpokládán přímý výjezd porouchaných vozů ven z vozovny bez jejich předchozí opravy. Krátká kolejová spojka před výjezdovou branou umožňuje otočení vozu v areálu vozovny.

Zbylý prostor vozovny zabírá odstavná plocha pro autobusy všech délkových kategorií dle aktuální provozní potřeby (např. náhradní autobusová doprava za přerušený tramvajový provoz). Na tuto plochu navazuje parkoviště pro zaměstnance a služební automobily. U vjezdové/výjezdové brány autobusů je pro autobusy projektována čerpací stanice.

Povrch je v části vozovny určené pro autobusy asfaltový, ve zbytku vozovny pak dlážděný.  Počet kolejí určených k odstavování provozních vozů je variabilní v závislosti na plánované kapacitě a využití vozovny.

Variantně lze rozšířením oploceného areálu vozovny spojit výstupní bránu s branou nástupní, čímž odpadne potřeba jedné hlavní (vjezdové) brány a obou pomocných bran s tím, že výstupní zastávka bude přesunuta na úroveň nástupní zastávky a zastávka v blízkosti provozní budovy vozovny bude zrušena nebo ponechána pro služební spoje.

Předlohou projektu byla tramvajová vozovna Pisárky (DPMB).

Kontakt

Dopravní podnik Simtov

Vozovna Koprasy

D
 
CNG
 
MYČKA

© 2013 - 2018 Dopravní podnik Simtov. Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode