Hlasování

Výsledky hlasování o nejlepší návrh nové vozovny:

1. místo

návrh č. 2
(pekarekjiri)

30,4 % hlasů

2. místo

návrh č. 4
(mrkvakj)

26,28 % hlasů

3. místo

návrh č. 1
(djst)

23,01 % hlasů

4. místo

návrh č. 5
(lukas0123)

12,5 % hlasů

5. místo

návrh č. 3
(pepik)

7,81 % hlasů

Do soutěže přišlo celkem 704 hlasů z 379 IP adres. Všem hlasujícím děkujeme za spolupráci při výběru nové vozovny.

Detaily návrhů

 • Návrh č. 1 Návrh č. 1

  Popis projektu

  V obrázku je taky zakreslena železniční zastávka, jelikož Střelná Hora by mohla být přestupním uzlem mezi železnicí a MHD (tramvají).

  Zdůvodnění rozmístění budov:
  - administrativní budova (se šatnami, velínem dispečera, kantýnou, apod.) je hned vedle vrátnice pro pěší, co vystoupili z tramvaje, a na její druhé straně je parkoviště pro ty, co přijeli autem, je zde tedy krátká docházková vzdálenost.
  - stará hala, kde jsou deponovány obousměrné soupravy a prováděny opravy je vzadu, aby to nepřekáželo běžnému provozu.
  - nová hala, kde jsou deponovány jednosměrné tramvaje, je umístěna tak, aby se maximalizovala rychlost a plynulost vjezdu a výjezdu tramvají.
  - depo údržbových vozů je umístěno tak, že je možné provést rychlý výjezd, stejně jako aby mohla pracovní "lokomotiva" vzít nějakou odstavenou soupravu z odstavných kolejí
  - sklad je postaven blízko depa údržby a staré (opravárenské) haly

  Pozn.: Tramvaje, které přijedou z linky a "otáčí" se nazpět, projíždějí po "poloobjízdné koleji" (mezi stáním pro busy a starou halou), při čekání zastavují tam, kde je rozvětvená, aby bylo možno provést předjetí 1) vozem zatahujícím do nové haly 2) opožděným spojem jiné linky.

 • Návrh č. 2 Návrh č. 2

  Popis projektu

  Návrh počítá s možností otáčení linky č. 1 areálem vozovny. Z tohoto důvodu jsou v blízkosti výjezdové brány a dále pak v blízkosti provozní budovy vozovny vyprojektovány tramvajové zastávky. V případě otáčení tramvají ve vlastní smyčce v blízkosti konečné této linky mohou tyto zastávky sloužit pro spoje vyjíždějící z vozovny / zatahující do vozovny.

  V návrhu jsou zpracovány 2 brány pro tramvaje – vjezdová brána v blízkosti výstupní zastávky a výjezdová brána v blízkosti nástupní zastávky a dále pak jedna brána pro vjezd a výjezd autobusů. Díky tomuto rozdělení je prakticky vyloučena možnost kolize jednotlivých druhů vozidel a tím zvýšena bezpečnost provozu ve vozovně. Další dvě brány (objízdná stopa, překladiště) jsou pomocné a nebudou pravidelně využívány. U těchto bran není potřeba závory, ale postačí dálkově ovládaná (v případě objízdné stopy posuvná) vrata. Ovládání vrat a závor může být řešeno radiově nebo prostřednictvím kolejových obvodů, příp. kombinací obou těchto způsobů.

  Budova staré vozovny slouží pro technickou údržbu tramvají a pro kryté stání převážně obousměrných vozů. Na krajní koleji budovy staré vozovny je vyprojektován mycí rám pro tramvaje. Na budovu staré vozovny navazuje budova traťové údržby o 2 kolejích a sklad. Za budovou skladu se nachází překladiště a rampa pro překládku z/na železniční vozy. Napojení železniční vlečky přímo do tramvajového kolejiště pak navíc umožňuje přímý přejezd železničních vozidel na tramvajovou dráhu bez nutnosti překládky (např. kolejové strojní mechanismy). Umístění překladiště a rampy stranou od běžného provozu umožňuje překládku bez omezení provozu vozovny. Povrch v místě překladiště umožňuje překládku též z/na silniční návěsy, a to bez zvláštního omezení.

  Budova nové vozovny slouží pro odstavování především jednosměrných tramvajových vozů a jejich provozní ošetření. Poloha v blízkosti výjezdu umožňuje rychlý výjezd vozů bez jejich zbytečného zdržování.

  Na kraji kolejiště jsou vyhrazeny 4 koleje pro dlouhodobě odstavené tramvajové vozy. Tyto koleje jsou kusé a napojené do objízdné stopy, neboť není předpokládán přímý výjezd porouchaných vozů ven z vozovny bez jejich předchozí opravy. Krátká kolejová spojka před výjezdovou branou umožňuje otočení vozu v areálu vozovny.

  Zbylý prostor vozovny zabírá odstavná plocha pro autobusy všech délkových kategorií dle aktuální provozní potřeby (např. náhradní autobusová doprava za přerušený tramvajový provoz). Na tuto plochu navazuje parkoviště pro zaměstnance a služební automobily. U vjezdové/výjezdové brány autobusů je pro autobusy projektována čerpací stanice.

  Povrch je v části vozovny určené pro autobusy asfaltový, ve zbytku vozovny pak dlážděný.  Počet kolejí určených k odstavování provozních vozů je variabilní v závislosti na plánované kapacitě a využití vozovny.

  Variantně lze rozšířením oploceného areálu vozovny spojit výstupní bránu s branou nástupní, čímž odpadne potřeba jedné hlavní (vjezdové) brány a obou pomocných bran s tím, že výstupní zastávka bude přesunuta na úroveň nástupní zastávky a zastávka v blízkosti provozní budovy vozovny bude zrušena nebo ponechána pro služební spoje.

  Předlohou projektu byla tramvajová vozovna Pisárky (DPMB).

 • Návrh č. 3 Návrh č. 3

  Popis projektu

  Stání autobusů je umístěno blízko u vjezdové brány, pro rychlý vjezd/výjezd a proto, aby se autobus nemotal zbytečně po kolejích.

  Administrativní budova, je budova obsahující i vrátnici, řidiči mhd vstupují do areálu přes vrátnici, takže při příchodu a odchodu to mají po ruce, jinak to není od nikud daleko.

  Myčka je postavená před nájezdem do vozoven, proto není potřeba zbytečně objíždět celou vozovnu dokola, aby se vůz dostal do haly.

  Sklad je napojen na novou vozovnu (může být do skladu i vstup zevnitř nové vozovny).

  Překladiště a rampa jsou umístěny tak, aby bylo v této oblasti dost místa, a aby žel. trať nekřižovala zbytečně tu tramvajovou.

  Odstavné koleje jsou kratší, ale jich zde 5, proto by svůj účel měly dobře plnit.

  Pracovní vozy jsou napojeny z obou směrů na trať pro dobrou manipulaci (vjezdová výhybka je umístěna hned za sjezdovou z dílen).

  Dílny jsou umístěné vzadu, protože nejsou každodenně všemi vozy používány.

  Objízdná kolej se odděluje již před výhybkami na novou vozovnu pro rychlejší průjezd.

  Silnice je navržena tak, že se s ní vozidla (auta,…) dostanou do všech zařízení ve vozovně.

 • Návrh č. 4 Návrh č. 4

  Popis projektu

  Rozloženie budov je praktické z dôvodu rýchleho a praktického presunu pracovníkov DP medzi nimi a aj praktického využitia priestoru.Naviac som tam pridal aj čerpaciu stanicu pre autobusy (nemusí byť) a tak isto aj historickú vozovnu(tiež nemusí byť) a tiež som pridal aj cestu pre autobysy do mycej linky + aj odstavné kolaje pre vozi ktoré vo vozovni len nocujú.

   hlasovat pro tento návrh 

 • Návrh č. 5 Návrh č. 5

  Popis projektu

  K vytvoření následujícího projektu mě inspirovala brněnská vozovna Medlánky.

Kontakt

Dopravní podnik Simtov

Vozovna Koprasy

D
 
CNG
 
MYČKA

© 2013 - 2021 Dopravní podnik Simtov. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode