Provoz myčky Tkalcovna byl ukončen v prosinci 2017.

Nahrazena myčkou ve vozovně »»

Myčka Tkalcovna

Po požáru myčky v areálu vozovny jsme využili nabídky soukromé dopravní společnosti v areálu bývalé tkalcovny a dočasně jsme myli vozy u nich. Areál se nachází v blízkosti zastávky Tkalcovna (29), nedaleko hlavního nádraží nebo sídliště Rolky. K areálu nevede žádná trolejbusová trať, byla tak dostupná výhradně pro autobusy a trolejbusy s pomocným naftovým agregátem, které tratě opustí na křižovatce ulic Pivovarská × Nádražní, resp. u zastávky Jánův most.

Bezprostředně po odklizení trosek původní myčky se začalo pracovat na projektové dokumentaci a stavbě myčky nové. Její místo je jak z důvodů prostorových, tak historických na místě myčky původní. Po jejím zprovoznění v prosinci 2017 byla spolupráce s myčkou na Tkalcovně (jakožto dočasným řešením) ukončena.

Myčka je dostupná pouze uživatelům s aktivovanou zlatou verzí SIMT.

Obsluha mycího stroje

  1. Zastavit vůz v přední části mycí linky
  2. Vypnout motor (Ctrl + Q / Alt + Q)
  3. Zajistit vůz proti nežádoucímu pohybu ruční brzdou (R)
  4. Menu aktivátorů
    (opakovaným stiskem kl. Backspace vybrat položku Spustit myčku, tuto potvrdit kl. Enter)
  5. Vyčkat ukončení mycího programu a návratu kartáčů zpět do původní pozice (tj. před vozem) a jejich zastavení!
    (Nikoliv tedy hned po zprávě o možnosti vyjetí, umytí vozidla by se nemuselo započítat!)

jen pro zlatou verzi / only for gold version
Myčka je dostupná pouze uživatelům
s aktivovanou zlatou verzí SIMT.

Kudy do myčky

POZOR! Video je 2x zrychlené!

Mytí vozu

790,00 Kč / mycí cyklus

Find us on Facebook

Kontakt

Dopravní podnik Simtov

Vozovna Koprasy

D
 
CNG
 
MYČKA

© 2013 - 2021 Dopravní podnik Simtov. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode