Vozovna Koprasy

Vozovna Koprasy, tedy opravárenská základna autobusů a trolejbusů, dostala označení podle lokality, ve které se nachází (viz. mapa). Zastávka Koprasy se však nachází ještě trochu jižněji. Nejblíže do vozovny je to od zastávky Evropská (1, 10, 18, 23, 28), daleko to ale není ani od městských lázní (15, 16, 18, 20, 30), Zborovských polí (15) či Zborova (16). Přímo u vozovny se sice nachází zastávka Dopravní podnik, obsluhovaná linkami 18 a 30. Většina prostor vozovny je dostupná i pro trolejbusy, naopak do ní nevede tramvajová trať. Pro tramvaje byla vybudována samostatná vozovna na severním okraji města - na Střelné Hoře.

schémaV areálu se nachází:

 • čerpací stanice PHM
 • plnicí stanice CNG
 • myčka
 • hala - opravárenská základna, jejíž součástí je:
  • lakovna
  • pneuservis
  • stanice technické kontroly
    
  • zajišťuje též další servisní úkony a úklid ve vozech
 • odstavné plochy pro trolejbusy a autobusy

Vjezd do areálu hlavním vjezdem je zabezpečen závorou (viz. níže). Záložní vjezd je uzavřen a otevírá se jen ve výjimečných případech.

Vozovna je dostupná pouze uživatelům s aktivovanou zlatou verzí SIMT.

Obsluha závory a vrat haly

 1. Zastavit vůz před závorou
 2. Menu aktivátorů
  (opakovaným stiskem kl. Backspace vybrat položku Otevřít objekt, tuto potvrdit kl. Enter)
 3. Vyčkat úplného zvednutí závory / otevření vrat
 4. K uzavření dojde automaticky po uplynutí nastaveného časového limitu

S posuvnými branami areálu řidiči nemohou manipulovat.
 

Obsluha opravárenského zařízení v hale

 1. Zastavit vůz v cca polovině haly podél vodící čáry
 2. Vypnout motor (Ctrl + Q / Alt + Q)
 3. Zajistit vůz proti nežádoucímu pohybu ruční brzdou (R)
 4. Menu aktivátorů
  (opakovaným stiskem kl. Backspace vybrat položku Servis vozu, tuto potvrdit kl. Enter)
 5. Vyčkat prohlídky vozu mechanikem
 6. Menu aktivátorů
  (kl. Backspace a Enter vybrat požadované položky k opravě a Provést)

jen pro zlatou verzi / only for gold version
Vozovna je dostupná pouze uživatelům
s aktivovanou zlatou verzí SIMT.

Kudy do vozovny

Vozovna Koprasy

D
 
CNG
 
MYČKA

Obsluha čerpací stanice

 1. Zastavit vůz v prostoru čerpací stanice, dveřmi ke stojanu
 2. Vypnout motor (Ctrl + Q / Alt + Q)
 3. Zajistit vůz proti nežádoucímu pohybu ruční brzdou (R)
 4. Menu aktivátorů
  (stiskem kl. Backspace vybrat položku Tankování, tuto potvrdit kl. Enter)
 5. Tankování bude automaticky ukončeno po natankování plného objemu nádrže, případně lze tankování ukončit shodně jako v bodě 4. tohoto návodu

Obdobný postup platí i pro plnicí stanici CNG.

Find us on Facebook

Kontakt

Dopravní podnik Simtov

Vozovna Koprasy

D
 
CNG
 
MYČKA

Vozovna Koprasy

°C

© 2013 - 2021 Dopravní podnik Simtov. Všechna práva vyhrazena.