Zastávky na znamení

Zdejší zastávky jsou rozděleny do 2 režimů:

  • režim stálé obsluhy
    vůz musí v zastávce celodenně zastavit i v případě, kdy na zastávce nechce nikdo vystupovat ani nastupovat
  • režim zastávky na znamení
    vůz musí v zastávce zastavit jen tehdy, je-li signalizován požadavek na výstup cestujícího, případně nachází-li se na nástupišti cestující

Pro oba režimy zastávek platí, že odjezd ze zastávky (průjezd zastávkou) s náskokem vyšším než 20 sekund je (v závislosti na výši náskoku) penalizován.

Signalizace výstupu cestujícího

Autobusy a trolejbusy

požadavek na výstup je u autobusů a trolejbusů signalizován jednotně signalizací STOP na dolní liště
POZOR! Pro správnou funkci signalizace je u vozů bez zastávkové brzdy nutno dodržovat pravidlo rozjezdu až po úplném uzavření (dovření) všech dveří vozidla! V opačném případě nemusí signalizace požadavku na výstup cestujícího fungovat!
autobusy

Tramvaje

požadavek na výstup je u tramvají signalizováno na ovládacím pultu v kabině dle konkrétního vozu

Tatra KT8D5.RN1
u tohoto typu vozu je výstup signalizován prosvětlením tlačítka Uvolnění dveří, toto tlačítko však nemá přílišný jas.

KT8 - aktivní KT8 - neaktivní
prosvětlení aktivní (požadavek na výstup) prosvětlení neaktivní

Tatra T6A5
u tohoto typu vozu je výstup signalizován prosvětlením tlačítka Uvolnění dveří, na rozdíl od předchozího vozu je však jeho svit již zřetelnější.

T6A5 - aktivní T6A5 - neaktivní
prosvětlení aktivní (požadavek na výstup) prosvětlení neaktivní

Škoda 30T
u tohoto typu vozu je výstup signalizován svitem žluté kontrolky u tlačítka Uvolnění dveří, na maketě vozu na obrazovce nadřazeného řízení jsou navíc žlutým obdélníkem zvýrazněny dveře, ze kterých bude výstup proveden.
30T

Přehled zastávek na znamení

Režim zastávky na znamení je zřejmý z hlášení ve voze, případně z následujícího přehledu.
Pozor! Některé zastávky jsou v režimu na znamení jen pro linky, které jsou u této zastávky uvedeny, případně jen v některém směru. Přehled proto berte jen jako orientační a při jízdě přes tyto zastávky věnujte zvýšenou pozornost hlášení.
Od prosince 2017 jsou v SIMT zastávky na znamení u autobusů a trolejbusů uváděny v závorce.

Kontakt

Dopravní podnik Simtov

Vozovna Koprasy

D
 
CNG
 
MYČKA

© 2013 - 2021 Dopravní podnik Simtov. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode