Nová výhybka ušetří až 8 760 vkm každý rok!

trolejbusové výhybkyVybudování nové výhybky na křižovatce ulic Okružní a Borovecká může v konečném srovnání přinést značnou úsporu. Nová výhybka ušetří ročně až 8 760 vozokilometrů a stane se tak jednou z nejpřínosnějších manipulačních výhybek hned po těch, které jsou u vozovny nebo na trase k ní.

Plán vybudování nových výhybek, který zpracoval Odborový svaz řidičů DP Simtov, počítá s vybudováním 3 výhybek na sídlištích Rolky a Zavadilka, které jsou odstupňovány dle priority. Nové výhybky jsou potřeba pro optimální nasazení trolejbusů zejména v přepravních špičkách. Zvýší se totiž operativnost nasazení na jednotlivé linky díky zlepšení možnosti přejezdů mezi nimi, a to především s ohledem na plánované pořizování nových vozů bez pomocného naftového agregátu.

1. Okružní → Borovecká

Nejdůležitější výhybka v celém plánu může ročně ušetřit až 8 760 vkm. Trolejbusy přejíždějící z konečné zastávky Rolky na zast. Antonína Barcala musí nyní absolvovat asi 8 km dlouhý manipulační přejezd přes Fibichovu a Hlavní nádraží. Celá jízda trvá minimálně 12 až 15 minut, popojíždění za vozem odbavujícím v zastávkách či dlouhá kolona před křižovatkami Fibichova či Pražská tento čas prodlouží klidně i na více jak 20 minut. V takovémto případě již stojí za úvahu, zda nebude na Zavadilce rychleji trolejbus z druhého konce města než trolejbus stojící nevyužitý na točně pár set metrů odtud. Jedna výhybka na křižovatce ulic Okružní a Borovecká dokáže tento čas zkrátit ani ne na třetinu až čtvrtinu, což už je přijatelná hodnota i v době přepravní špičky.

Výpočet úspory:

  km min / hod
Manipulační přejezd
Rolky - Hlavní nádraží - A. Barcala
8 km 12 - 20 min
Uvažovaný průměrný počet jízd denně (tj. včetně víkendů a svátků) 3
Denní úspora 24 km 36 - 60 min
Počet dní v roce 365
Roční úspora 8 760 km 219 - 365 hod

V opačném směru by díky blokovému otáčení linky 16 neměla výhybka využití a proto není navrhována. Pro přejezd Ant. Barcala (výstupní) - Rolky lze využít stávající výhybky na křižovatce ulic Větrná × U Pošty.

 

2. Větrná → Václava Volfa

Tato výhybka umožní ve spojení s výhybkami Okružní → Borovecká a Antonína Barcala → Větrná (viz. níže) možnost odklonu linky 13 na konečnou Antonína Barcala v případě nemožnosti využít pro její otáčení obratiště Rolky a odklon spojů linky 16 přes Fibichovu v případě neprůjezdnosti trasy přes Severní Předměstí a Háje. Zastávka Antonína Barcala by se stala plnohodnotnou náhradou obratiště Rolky pro případ výluk a mimořádností, a to i pro spoje směřující na Fibichovu, kde developer chystá výstavbu nového zábavního a obchodního centra, čímž stoupne i poptávka po přepravě městskou hromadnou dopravou, především pak linkou 13. Opomenout nemůžeme ani zvláštní linky či zkušební jízdy nových vozidel a vozidel po vyšších stupních oprav.

V opačném směru by díky blokovému otáčení spojů výhybka neměla využití, namísto toho je navrhována výhybka spojující ulice Antonína Barcala - Větrná. Vybudování výhybky v opačném směru by navíc bylo náročné z hlediska konfigurace křižovatky a stávající polohy trakčního vedení.

 

3. Antonína Barcala → Větrná

Tato výhybka ve spojení s předchozími výhybkami umožní plnohodnotné využití stávajícího blokového obratiště Antonína Barcala. Zejména z důvodu vzrůstající poptávky po přepravě městskou hromadnou dopravou, která nás samozřejmě těší, je nutno myslet na „zadní vrátka“ v podobě náhradního obratiště.

V opačném směru by výhybka neměla využití a její instalace je také prakticky nemožná bez zásahu do stávající konfigurace trakčního vedení. Pro spoje (Fibichova) » Větrná » (Háje) lze využít ve spojení s předchozí výhybkou stávající trolejbusovou trať ulicemi Václava Volfa a Okružní.

 

Věříme, že se nám alespoň tímto způsobem podařilo vysvětlit výhody, které nové výhybky přinesou, a vyvrátit tak i rozšířenou zprávu o opačných než navrhovaných směrech, pomocí které jsou vyvraceny přínosy nových výhybek. Pokud budou výhybky postaveny ve výše uvedených směrech, bohatě to postačuje pro zachování provozu stávajících trolejbusových linek.

Trolejbusová doprava není ani v 21. století žádným přežitkem, což dokazují i případy nově přebudovaného trakčního vedení na jedné z křižovatek v Plzni (kde tak vyrostla jedna z největších trolejových křižovatek v České republice), nová trolejbusová trať vedoucí na terminál hromadné dopravy a samotná rekonstrukce terminálu Hranečník v Ostravě, přestupní uzel Hulváky tamtéž nebo velké nákupy nových trolejbusů po celé Evropě. Sebelepší elektrobusy stále nedokáží plně nahradit trolejbusy, a to jak z důvodu kapacity, tak i dojezdu a životnosti baterií.

Na podporu vybudování nových výhybek vznikla také elektronická petice, kterou může kdokoli podepsat zde. Za podporu všem předem děkujeme.

foto: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (křižovatka ulic Němejcova × Borská)

Diskuse

Kontakt

Dopravní podnik Simtov

Vozovna Koprasy

D
 
CNG
 
MYČKA

© 2013 - 2021 Dopravní podnik Simtov. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode